Choose Language:

যামু ট্যাবলেট

ল্যাকটেজ চিউএবেল ট্যাবলেট হলো একটা আহার সম্পূরক যা স্বাভাবিকভাবে দুগ্ধজাত খাদ্যকে আরো পাচ্য বানায়। ল্যাকটেজ চিউএবেল ট্যাবলেটের মধ্যে ছত্রাক, আসপারগিলাস ওরিজা থেকে পাওয়া প্রাকৃতিক ল্যাকটোজ থাকে যা দুগ্ধজাত খাবারে থাকা ল্যাকটোজ ও জটিল শর্করাকে ভাঙতে সাহায্য করে।

আরও জানুন: যামু ট্যাবলেট এখনই কিনুন

যামু ড্রপ

લેક્ટેઝ એન્ઝાઇમ ડ્રોપ્સ એ એક આહાર સપ્લિમેન્ટ છે, જે દૂધને સ્વાભાવિકરૂપે વધુ પચાવવા યોગ્ય બનાવે છે. ડ્રોપ્સમાં એક કુદરતી એન્ઝાઇમ-લેક્ટેઝ હોય છે, જે એસ્પેરેઝિલસ ઓરીઝા ફૂગમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે તથા દૂધના ખાદ્યપદાર્થમાંથી મળતી જટિલ શર્કરા લેક્ટોઝને તોડવામાં મદદરૂપ થાય છે.

আরও জানুন: যামু ড্রপ এখনই কিনুন

ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা

এটা এমন একটি পরিস্থিতি যাতে আপনার দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য (যাকে ডেয়রি পণ্যও বলা হয়) হজম করা মুশকিল হয়ে পড়ে। আপনার যদি ল্যাকটোজ হজম না হওয়ার সমস্যা থাকে এবং আপনি ডেয়ারি পণ্য খান, তাহলে আপনার ডায়েরিয়া, পেটে যন্ত্রণা ও গ্যাস হতে পারে।

আরও পড়ুন...

ভারতীয় খাদ্য এবং ল্যাকটোজ

বিভিন্ন ডেয়ারি পণ্যই ভারতের দেশজ এবং ভারতীয় খাবারের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দৈনিক ভারতীয় খাবারে একটা প্রধান অবদান রাখে ল্যাকটোজ। প্রস্তুতির সময় ব্যবহৃত দুধ বা দুধের পরিমাণের উপর ল্যাকটোজের পরিমাণ নির্ভর করতে পারে।

আরও পড়ুন...

প্রসূতাইল কলিক

শিশুর পেটে ব্যাথা একটা সাধারণ সমস্যা, যার লক্ষণ হলো অত্যধিক কাঁদা ও স্থির না হতে পারা, বিশেষ করে সন্ধ্যা ও রাতে। শিশুটিকে প্রায়শই দেখা যেতে পারে যে সে তার পা’গুলি পেটের দিকে টেনে আনছে, যেন তার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

আরও পড়ুন...