• ഇന്ത്യൻ ആഹാരവും ലാക്ടോസും

  ഇന്ത്യൻ ആഹാരവും ലാക്ടോസും

 • 1

'വൈവിധ്യമാർന്ന പാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് തദ്ദേശീയമായുളളതും ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളുടെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലൊന്നുമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ദിവസേന കഴിക്കുന്ന ലാക്ടോസിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കാണുള്ളത്. ലാക്ടോസിന്റെ അളവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. '

 • ദാൽ മഖ്ഹാനി
 • ഗാജർ ഹൽവ
 • പാൽപായസം
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ലാക്ടോസിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ

ചിലപ്പോൾ, പാൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ആഹാരവസ്തുക്കൾ കൂടാതെ, ലാക്ടോസ് ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളും (മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെയറി) എൽ ഐ യ്ക്കു കാരണമാകുന്നു. ലാക്ടോസ് അടങ്ങിയ പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പല രോഗികൾക്കും അറിയില്ല, ആയതിനാൽ അവർ ലാക്ടോസ് അസഹനീയതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു

 • മിശ്രിതരൂപത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ, പനീർ വിഭവങ്ങൾ, ക്രീം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ മറ്റു വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ
 • ബ്രെഡും മറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത വസ്തുക്കളും
 • പ്രോസസ്സ്ഡ് ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് ധാന്യങ്ങൾ
 • ഇൻസ്റ്റന്റ് പൊട്ടറ്റോസ്, സൂപ്പുകൾ, പ്രഭാത ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ
 • ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള മാംസം
 • സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ്സ്
 • കാൻഡീസും ചില ലഘു ഭക്ഷണങ്ങളും (സ്നാക്സ്)/li>
 • പാൻകേക്ക്, ബിസ്കറ്റ്, കുക്കി മിക്സസ്
 • പൊടിച്ച ആഹാരം
 • സംസ്കരിച്ച മാംസം
 • ക്രീം സൂപ്പ്
 • ബ്രഡ്ഡഡ് മീറ്റ്സ്
 • ചോക്കലേറ്റ് കാൻഡികൾ, കേക്കുകളും മധുരമുള്ള റോളുകളും
 • പൊടിച്ച കോഫി ക്രീമേർസ്
 • ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ്
 • ഇമിറ്റേഷൻ ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ്സ്
 • പാർട്ടി ഡിപ്സ്
 • ക്രീം
 • സോസുകളും ഗ്രേവികളും