• 1
  • 2
ലാക്ടോസ് അസഹനീയതയുടെ പ്രകൃതിദത്തവും സുരക്ഷിതവുമായ പരിപാലനം

ലോകമെമ്പാടും വളരെ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ലാക്ടോസ് അസഹനീയത (എൽ ഐ) , ക്ഷീരഭൂമിയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും കണ്ടുവരുന്നു. ഇന്ത്യാക്കാരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ആൾക്കാരിൽ കൂടുതലും ലാക്ടേസ് അഭാവത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ലാക്ടേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എൻസൈം നമ്മുടെ ഉദരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതാണ് പാലിലെ പഞ്ചസാരയെ (ലാക്ടോസ്) വിഘടിപ്പിച്ച് അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ലാക്ടേസിന്റെ അഭാവം ലാക്ടോസിന്റെ ദഹനക്കേടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അടിവയറ് വേദന, വയർ പെരുക്കം, വയറിനകത്ത് ഇരമ്പൽ, വായു കോപം, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ വിവിധ ജിഐ ലക്ഷണങ്ങളോടൊത്തുള്ള ലാക്ടോസ് അസഹനീയതയിലേക്കിത് നയിക്കുന്നു.

പലപ്പോഴും പാലിനെ അടിസ്ഥാനഘടകമാക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന ഡെയറി ഉല്പന്നങ്ങൾ, കൂടാതെ, ലാക്ടോസ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ (പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാത്ത പാലുൽപന്നങ്ങൾ) കഴിക്കുന്നതുമൂലവും എൽഐ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എൽ ഐയുടെ പ്രകൃതിദത്തവും സുരക്ഷിതവുമായ പരിപാലനത്തിന്, ലാക്ടോസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച,് ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന യമു ഗുളികകൾ (ലാക്ടേസ് എൻസൈം ച്യൂവബിൾ ടാബ്ലറ്റുകൾ) ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഇത് ലാക്ടോസ് അസഹനീയതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നേടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലാക്ടേസ് എൻസൈം ടാബ്ലറ്റുകൾ

ക്ഷീരോല്പന്നങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ ദഹനത്തിന് കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകളാണ് ലാക്ടേസ് എൻസൈം ച്യൂവബിൾ ടാബ്ലറ്റുകൾ. ആസ്പർജില്ലസ്ഒറൈസേ, എന്ന ഫംഗസിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക എൻസൈം ആയ ലാക്ടേസ്, ലാക്ടേസ് എൻസൈം ച്യൂവബിൾ ടാബ്ലറ്റുകൾ വഴി ശരീരത്തിലെത്തുകയും ആയത് ക്ഷീരോല്പന്നങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണ ഘടനയുള്ളപഞ്ചസാരയായ ലാക്ടോസിനെ വിഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മിശ്രണം : ഓരോ മില്ലി ലിറ്റർ യമുഡ്രോപ്പിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്:
ലാക്ടേസ്: 4500 എഫ്സിസി യൂണിറ്റുകൾ

ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം: : പാൽ / പാലുല്പന്നം (ലാക്ടോസ്) അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ/ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് 12 ഗുളികകൾ കഴിക്കുക.അവ വിഴുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി നന്നായി ചവച്ചരച്ചു കഴിക്കുക. 20 മുതൽ 45 മിനിറ്റിനു ശേഷവും ക്ഷീരോല്പന്നങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം / പാനീയങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് മറ്റൊരു ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കുക. ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് മറന്നുപോയാൽ ഉടനടി തന്നെ മറക്കാതെ ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കുക.

100% സസ്യാഹാരി
Approved
ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക് - ലാക്ടോസ് അസഹനീയതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തടയാനുള്ള പ്രകൃതിദത്തവും സുരക്ഷിതവുമായ മാർഗ്ഗം

ശിശുക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയാണ് ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക്. അസഹ്യമായ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിക്കും വിധം നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കരയുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആ സമയം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാലുകൾ അവരുടെ വയറിലേക്ക് ചേർത്തുമടക്കിവച്ച് കരയുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാം.

പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്, കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ അസഹനീയതയുടെ പ്രധാന കാരണം ട്രാൻസിയന്റ് ലാക്ടേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നാണ്. അപക്വമായ ദഹനേന്ദ്രിയവ്യവസ്ഥയുമായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണ് ഇത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദഹനേന്ദ്രിയവ്യവസ്ഥ, പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലാക്ടോസിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലാക്ടേസ് എൻസൈം വേണ്ടത്ര അളവിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയ്ക്ക് ലാക്ടോസ് അസഹനീയതയുണ്ടെങ്കിൽ, അവനെ/അവളെ മുലയൂട്ടിയ ശേഷമോ, കട്ടിയാഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ക്ഷീരോല്പന്നങ്ങളായ പാൽക്കട്ടിയും തൈരും പോലുള്ളവ കഴിച്ച ശേഷമോ, കുട്ടിയ്ക്ക് 30 മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം വരെ വയറിളക്കം, വയറുവേദന, വയറിൽ ഇരമ്പൽ, വയർ പെരുക്കം, അല്ലെങ്കിൽ വായുകോപം എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.

ലാക്ടോസ് അസഹനീയതയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫന്റൈൽ കോളിക്കിനും അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രകൃതിദത്തവും സുരക്ഷിതവുമായ പരിപാലനത്തിനായും ലാക്ടോസ്സിന്റെ അസഹനീയത തടയാനും സഹായിക്കുന്ന യമു ഡ്രോപ് (ലാക്ടേസ് എൻസൈം ഡ്രോപ്പുകൾ) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് ലാക്ടോസ് അസഹനീയതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ലാക്ടേസ് എൻസൈം ഡ്രോപ്പ്

ലാക്ടേസ് എൻസൈം ഡ്രോപ്പുകൾ പാലിനേയോ പാലുൽപന്നങ്ങളെയോ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ആസ്പർജില്ലസ് ഒറൈസ എന്ന ഫംഗസിൽ നിന്നുമുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക എൻസൈം ആയ ലാക്ടേസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലാക്ടേസ് എൻസൈം ഡ്രോപ്പ്, പാലിലെ സങ്കീർണ്ണമായ പഞ്ചസാരയായ ലാക്ടേസിനെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

മിശ്രണം: ഓരോ മില്ലി ലിറ്റർ യമുഡ്രോപ്പിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്:
ലാക്ടേസ് എൻസൈം: 600 എഫ് സിസി യൂണിറ്റുകൾ.

ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ:(മുലയൂട്ടലിന്):
യമുവിന്റെ 4 മുതൽ 5 തുള്ളികൾ ഏതാനും മില്ലിലിറ്റർ മുലപ്പാലിൽ ചേർക്കുക. മുലപ്പാലിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലാക്ടോസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏതാനും മിനിറ്റ് കാത്തിരുന്ന ശേഷം ഈ മിശ്രിതം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുകയും തുടർന്ന് കുഞ്ഞിന് സാധാരണരീതിയിൽ മുലപ്പാൽ നൽകുകയും വേണം.
കുഞ്ഞിന്റെ ബേബി ഫീഡിന്റെ ഫോർമുല: ഇളംചൂടാക്കിയ (30ഡി. സി മുതൽ 40 ഡി. സി വരെ) 50 മില്ലി ബേബിഫീഡ് ഇൻഫന്റ് ഫോർമുലയിൽ യമുവിന്റെ 4 മുതൽ 5 തുള്ളികൾ ചേർക്കുക. 30 മിനിറ്റ് കാക്കുക തുടർന്ന് നന്നായി കുലുക്കിയ ഇൻഫന്റ് ഫോർമുല കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക.

100% സസ്യാഹാരി
അംഗീകരിച്ചത്